Verkko-opetus kaikilla aloilla on nopeasti yleistymässä. Se antaa paljon mahdollisuuksia oppimisen ja opetuksen joustavampaan järjestelyyn, parempaan ja helpommin päivitettävään oppimateriaalisisältöön sekä parhaassa tapauksessa johtaa parempiin oppimistuloksiin.

Ilmailussa teorianopetus on ollut lähes yksinomaan lähiopetusta luokkahuoneessa. Opetus on tapahtunut iltaisin tai viikonloppuisin tarkasti sovitun aikataulun mukaan. Pienistä opetusryhmistä ja järjestelyiden projektiluonteisuudesta johtuen kursseja on ollut harvakseltaan saatavilla. Viranomaisluvalla toimivia kursseja rajaa tiukka opetussuunnitelma, jota on verkko-opetuksessa aiempaa helpompi noudattaa.

Teoria-aineiden verkko-opetuksen uskotaan soveltuvan lähes kaikkeen ilmailukoulutukseen, mutta erityisesti luvanvaraiseen teoriakoulutukseen sekä jatkossa entistäkin tärkeämmän ilmailun tekniikan ja huollon opetukseen.

Esittely Koulutus Tulevaisuus Yhteystiedot  

VERKKOKOULUTUKSEN TULEVAISUUS