Suomen Urheiluilmailuopisto järjestää teoriakurssin PPL(A) ja LAPL(A) lupakirjoja varten. Kurssilla opiskellaan monimuoto-opetuksessa vaaditut teoria-aineet moottorilentokoneiden lupakirjaa varten. Kurssi koostuu kolmesta opiskelumodulista ja jokaiseen liittyy viikonlopun mittainen luokkaopetusjakso.

Kurssi hyväksytään myös ultrakevytlennon teoriakurssiksi.
Mikäli haluat suorittaa PPL(A) tai LAPL(A) lupakirjan jo voimassaolevan kansallisen MGPL tai LAPL(S)+TMG:n perustuen, ota yhteyttä Matti Huovialaan. Silloin ei ole tarpeen suorittaa koko teoriakurssia.

Lisätietoja, ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet

Opiston sivuilta www.suio.fi. Lisätietoja koulutuksesta myös koulutussuunnittelija Matti Huoviala puh. 040 8255 255 ja sähköpostitse matti.huoviala(ät)suio.fi


ULTRAKEVYT- JA MOOTTORIPURJELENNON TEORIAKOULUTUS

Suomen Urheiluilmailuopisto kouluttaa ultrakevyt- ja moottoripurjelentäjät samalla PPL/LAPL teoriakurssilla kuin muutkin moottorilentäjät.

Kurssilla saat teoriaopetuksen moottorilentokoneen lupakirjaa varten ja se on sisällöltään jonkin verran laajempi ja perinpohjaisempi kuin ultrakevyt- tai moottoripurjelentäjän lupakirjassa minimissään vaaditaan. Kurssin suoritettuasi saat teoriatodistuksen ultrakevyt-/moottoripurjelentäjän lupakirjaa varten. Mikäli haluat myöhemmin PPL- tai LAPL-lupakirjan, teoriakoulutuksesi on jo tältä osin valmis.

Koulutus pitää sisällään PPL(A)/LAPL(A) lupakirjan vaatiman teoriakoulutuksen. Kurssi koostuu kolmesta moduulista ja voit suorittaa moduuleja kurssiohjelmamme puitteissa myös muina aikoina. Kuhunkin moduuliin kuuluu viikonlopun (la - su) mittainen luokkaopetusjakso.

Teoriakurssi suoritetaan etäopiskeluna ja luokkajaksoilla.

Kunkin moduulin suorittaminen on mahdollista myöhemmin alkaneen kurssin vastaavan moduulin yhteydessä. Kurssi etenee aikataulun mukaisesti ja kunkin moduulin aikana opiskellaan verkossa siihen kuuluvat aiheet ja suoritetaan harjoitustehtäviä. Kouluttaja on mukana opiskelun aikana antamassa palautetta ja ohjaamassa tarvittaessa.

Teoriatodistus ultrakevyt-/moottoripurjelentäjän lupakirjaa varten on voimassa 2 vuotta kokeiden päivämäärästä. PPL/LAPL lupakirjaa varten voimassaolo lasketaan vasta viranomaiskokeista.

Lisätietoja, ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet

Opiston sivuilta www.suio.fi. Lisätietoja koulutuksesta myös koulutussuunnittelija Matti Huoviala puh. 040 8255 255 ja sähköpostitse matti.huoviala(ät)suio.fi


RAJOITETTU RADIOPUHELIMENHOITAJAN KELPUUTUS

Kurssin teoriaosuus opiskellaan kokonaisuudessaan etäopiskeluna internetissä. Puheharjoitukset ja osaamiskokeet suoritetaan yhdellä lähijakso

lla. Kurssin suorittaneet saavat todistuksen, jonka avulla kelpuutus anotaan Liikenteen turvallisuusvirastosta, Trafilta (vuoden sisällä todistuksen antamisesta). Myönnetty kelpuutus on aina voimassa.

Kurssi on tarkoitettu kaikille ilmailuradiopuhelinta tarvitseville. Lähes kaikki ilmailun piirissä toimivat henkilöt tarvitsevat tätä kelpuutusta. Kyseinen kelpuutus on edellytys ilmailuradiopuhelimen käyttämiselle.

Lisätietoja, ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet

Opiston sivuilta www.suio.fi. Lisätietoja koulutuksesta myös koulutussuunnittelija Matti Huoviala puh. 040 8255 255 ja sähköpostitse matti.huoviala(ät)suio.fi


PURJELENNON TEORIAKOULUTUS

Koulutuksessa suoritetaan purjelennon teoriakurssin opinnot mukaan lukien rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutukseen liittyvät opinnot. Kurssilla opiskellaan pääsääntöisesti verkkoalustan oppimisympäristössä, mutta vähintään yhteen lähijaksoon opiskelijan on varauduttava. Kurssilaisen tulee olla valmis suorittamaan viikoittain harjoitustehtäviä verkko-alustassa.

Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tietokonelaitteiston ja internet-yhteyden käyttöön koko koulutusjakson ajan.

Lähijaksolla suoritetaan mm. ilmailun radiopuhelinliikenteen puheharjoituksia sekä osaamiskokeet. Lähijakson aika ja paikka täsmentyy kurssilaisten sijainnin mukaan kurssin aikana.

Lisätietoja, ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet

Opiston sivuilta www.suio.fi. Lisätietoja koulutuksesta myös koulutussuunnittelija Matti Huoviala puh. 040 8255 255 ja sähköpostitse matti.huoviala(ät)suio.fi


Esittely Koulutus Tulevaisuus Yhteystiedot  

PPL(A)/LAPL(A) VERKKOTEORIAKURSSI