Tarjoamme seuraavia ilmailun teoriakursseja opiskeltavaksi internetin välityksellä:

- purjelennon teoriakurssi
- teoriakurssi moottorilentokoneiden PPL(A) ja LAPL(A) lupakirjaa varten
- moottoripurjelennon teoriakurssi
- ultrakevytlennon teoriakurssi
- rajoitettu radiopuhelimenhoitajan kelpuutuskurssi
- yllä mainittujen kurssien täydennys ja lisäkoulutusta

Katso seuraavan kurssin aloitusaika ja lisätiedot osoitteesta www.suio.fi .

Koulutus tapahtuu Aviatron koulutusalustalla vuoden 2017 alusta alkaen.

Nyt koulutusorganisaatioilla on erinomainen tilaisuus lähteä yhteistyöhön ja tarjota lentämisen teoriakurssia verkko-oppimisena tapahtuvaksi. Tämä helpottaa kerhojen työtä, sillä näin vältetään työläs, erillinen teoriakurssiosuus ja voidaan keskittyä varsinaiseen lennonopetukseen.

Kurssin voi suorittaa vaikka ei aikoisi lentääkään.

Kerhojen koulutusorganisaatiot ja kaikki ilmailuharrastuksesta kiinnostuneet:
Ottakaa yhteyttä Suomen urheiluilmailuopistolle, kysykää lisää ja ilmaiskaa kiinnostuksenne!

         
         
         

 

Esittely Koulutus Tulevaisuus Yhteystiedot  

Verkkokoulutusta ilmailijoille ja ilmailusta kiinnostuneille